Det är du som väljer!

Hur vill du att gallringen skall utföras i din skog? Bestånds- eller stickvägsgående, maskinellt eller motormanuellt? Hur påverkar det ekologin i skogen? Vilket ger bästa avkastning för insatsen? Vad ger mest i plånboken sett över ett bestånds hela livscykel? Valen är många, precis som argumenten för och emot de olika tillvägagångssätten.

Vi på Skogspysslingarna anser att skogen skall pysslas om och skötas som den naturresurs den är. Mår skogen bra ger den tillbaka det vi önskar; Bra avkastning.

Därför har vi valt att använda små beståndsgående maskiner (som vår bioskördare) för att göra stickvägsfria  gallringar med större kvalitativa timmerutbyten i andragallringen och slutavverkningen, som helt enkelt ger dig som skogsägare mer pengar!